Frågor och svar (FAQ)

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till vår kundtjänst och support. Hittar du inte svaren här  – eller om du har följdfrågor – så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Kanske genom vår livechat?

Det kommer inget varmvatten, vad kan vara fel?

Kontrollera följande:
1. Lyser lampan samtidigt som det inte kommer något varmvatten tyder detta på en defekt elpatron, lösningen är att byta elpatronen.
2. Kontrollera så att det inte har gått en säkring och att det finns ström till beredaren.
3. Överhettningsskyddet har löst ut. Se manualen om hur överhettningsskyddet återställs.

Vattnet blir inte tillräckligt varmt. Varför?

Orsaken kan bero på blandningsventilen. Kontrollera blandningsventilens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens funktion, ändras vattnets temperatur när du vrider på den? Om inte tyder det på en defekt blandningsventil.

Kontrollera beredarens volym. Är behållarens varmvattenvolym konsumerad? Vänta en halvtimme och försök igen. 

Beredarens termostat kan vara för lågt inställd. Se mer i manualen om hur denna regleras.

Vattnet blir för varmt. Varför?

Blandningsventilen för högt inställd. Minska inställning på blandningsventilen. 

Varför droppar det från säkerhetsventilen?

Det är normalt att det kommer upp till 6 liter vatten per dygn ur säkerhetsventilens spillrör. Det beror på att vattnet utvidgar sig vid uppvärmning. Spilledning skall dras till golvbrunn.

Hur tappar jag ur min varmvattenberedare? Hur tömmer jag beredaren?

Stäng av strömmen, stäng ratt märkt avstängning. Vrid säkerhetsventilen till öppet läge (första hacket). Öppna varmvattenkran för att släppa in luft. Hjälper inte det , tag bort den lilla spårskruven på blandnings ventilen som finns på beredaren. Om du ej får in tillräckligt mycket luft på de större, kan man lossa försiktigt på kopplingsmuttern över blandningsventilen på varmvattensidan för att få in luft i behållaren.

Se mer om felsökning i manualen.